Na stronie używane są pliki cookies. Korzystając z niej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Akceptuję Politykę Cookies

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z usług oferowanych przez firmę : Walkout Marcin Daniel, Krzysztof Nowocin i Piotr Walkowiak spółka cywilna z siedzibą w Gdyni 81-370, Skwer Kościuszki 15/9 NIP : 5862380368 REGON : 521922302 dalej zwaną Organizatorem oraz odbiorcą usługi dalej zwanym Graczem.

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji przez Gracza za pośrednictwem strony www.walkout.pl.
1.2 Gracz jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed dokonanie rezerwacji na stronie www.walkout.pl
1.3 Gracz jest zobowiązany do korzystania z usług Organizatora oraz strony internetowej www.walkout.pl zgodnie z niniejszym regulamin i przepisami obowiązującego prawa.

2. Rezerwacja

2.1 Gracz rezerwujący termin na stronie www.walkout.pl odpowiada za zgodność danych osobowych podanych w procesie rezerwacji. Organizator ma prawo odmówić rezerwacji w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym.
2.2 By skorzystać z usług Organizatora należy dokonać rezerwacji za pośrednictwem strony www.walkout.pl w zakładce rezerwacja lub telefonicznie pod numerem 505-453-551, najpóźniej 60 minut przed skorzystaniem z usługi.
2.3 Dokonanie rezerwacji polega na wykonaniu następujących czynności przy pomocy strony www.walkout.pl lub w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Organizatora :
A. Określenie pokoju, którego ma dotyczyć usługa
B. Wybór terminu rezerwacji
C. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, email oraz numer telefonu)
D. Złożenie oświadczenia o akceptacji poniższego regulaminu
2.4 Po dokonaniu rezerwacji Gracz otrzyma wiadomość mailową na podaną skrzynkę z informacją o dokonanej rezerwacji.
2.5 Dokonanie rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy w myśl przepisów prawa.
2.6 W przypadku rezygnacji z usługi Gracz powinien niezwłocznie poinformować organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 505-453-551.

3. Płatność

3.1 Płatność za usługę można dokonać w formie gotówki lub przy pomocy karty płatniczej jedynie w lokalu w dniu skorzystania z usługi.
3.2 Ceny podane na stronie www.walkout.pl zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z przepisami prawa.

4. Zasady gry

4.1 Warunkiem uczestnictwa w grze jest wcześniejsze zarezerwowanie pokoju oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty w lokalu.
4.2 W rozgrywce mogą brać grupy składające się od 2 do 6 osób.
4.3 Zabrania się korzystania z usług graczom, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
4.4 Każdy gracz uczestniczy w rozgrywce na własną odpowiedzialność. Rozgrywka jest niewskazana dla osób, które cierpią na klaustrofobię, epilepsję lub są w trakcie leczenia psychiatrycznego.
4.5 Gracze odpowiadają za wszelkie zniszczenia dokonane na terenie lokalu.
4.6 W grze mogą uczestniczyć osoby w dowolnym wieku. Osoby poniżej 16 roku życia powinny posiadać przynajmniej jednego pełnoletniego członka w grupie.
4.7 Gracz rezerwujący rozgrywkę ma obowiązek poinformować pozostałych członków grupy o obowiązujących zasadach gry.
4.8 Na terenie całego budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
4.9 Czas gry wynosi maksymalnie 60 minut.
4.10 Gracz zobowiązany jest przybyć do lokalu na 10 minut przed rozpoczęciem gry, w celu zapoznania się z zasadami. Spóźnienie może skutkować skróceniem czasu gry.
4.11 W czasie gry zabronione jest korzystanie z urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
4.12 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad gry w dowolnym momencie.
4.13 Organizator korzysta podczas gry z monitoringu wizyjnego i zastrzega sobie prawo do pochodzących z niego nagrań. Nagrania dostępne są tylko i wyłącznie Organizatorowi i zobowiązuje się on nie udostępniać ich osobom trzecim.
4.14 W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie lokalu bez prawa do zwrotu pieniędzy.

5. Dane osobowe

5.1 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Gracza jest Walkout Marcin Daniel, Krzysztof Nowocin i Piotr Walkowiak spółka cywilna z siedzibą w Gdyni 81-370, Skwer Kościuszki 15/9 NIP : 5862380368 REGON : 521922302, EMAIL : biuro@walkout.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji usługi, jej realizacji oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych maksymalnie do 5 lat. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
5.2 Podanie danych osobowych przez Gracza ma charakter dobrowolny, lecz jest ono niezbędne do dokonania rezerwacji. Graczom podającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.